Mentorët

Olivera Ceni ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës dhe MBA në City College, An International Faculty of the University of Sheffield, ne fushën e menaxhimit. Që nga viti 2009 është pjesë e Odës Ekonomike të Kosovës, në kuadër të Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Politika. Që nga 2013 ka trajnuar kryesisht të rinjtë e shkollave profesionale për hartim të planit të biznesit. Posedon njohuri të konsiderueshme rreth hulumtimit/analizës së tregut.

Email: olivera.ceni@oek-kcc.org

Olivera Ceni

Department for Economic Analysis and Policies

Edlira Hetemaj

Department for Vocational Education

Edlira Hetemaj e diplomuar në Universitetin e Prishtinës, dega Menaxhment dhe Informatikë punon si zyrtare në Departamentin për Arsim Profesional në kuadër të OEK. Hetemaj ka me shumë se 3 vite eksperiencë pune në implementimin e projekteve dhe identifikimin e barrierave të komunitetit të biznesit. Kontakti i shpeshtë drejtpërdrejt me biznese mundëson njohjen e mirë të sfidave dhe barrierave me të cilat ballafaqohen ato.

Email: edlira.hetemaj@oek-kcc.org

Muela Ibrahimi ka diplomuar për Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik. Gjatë studimeve ajo arriti të jetë një nga studentët që ka fituar bursën e Universitetit për dy vite me radhë. Muela ka njohuri të mira për kontabilitetin, financat, statistikat dhe politikat ekonomike. Ajo ka përvojë në fushën e biznesit, pasiqë ka qenë e përfshirë në themelimin dhe zhvillimin e biznesit familjar, ku rregullisht ka menaxhuar financat e biznesit të familjes dhe që nga prilli i vitit 2017 i është bashkuar Odës Ekonomike të Kosovës dhe punon në departamentin e analizave ekonomike dhe politikave.

Email: muela.ibrahimi@oek-kcc.org

Muela Ibrahimi

Department for Economic Analysis and Policies

Leunora Rexhep

Leunora Rexhepi –është e diplomuar në Univerzitetin e Prishtinës Fakulteti Ekonomik drejtimi Banka finaca dhe kontabilitet .Është e qertifikuar si Teknike e Kontabilitet në IKAF( Instituti për Kontabilitet Auditim dhe Finana)vazhdon nivelin e dyt për Konabiliste e Qertifikuar .Ka qenë pjes e programeve të ndryshem në Ministrin e Planifikimt Hapsinor dhe në Ministrin e Zhvillimit Ekonomik në departamentin e finances.Ajo zoton shumë mire finacat,ajo u be pjes e Odes Ekonomike E Kosoves që në Prill te 2017.

Email: leonora.rexhepi@oek-kcc.org

Muhamer Nuridini

Oda Ekonomike e Kosovës

Adresa: Nëna Tereze, Nr. 2010000 PrishtinëRepublika e Kosovës

Uebfaqja: www.oek-kcc.org

Email-i: info@oek-kcc.org

Rreth Uebfaqës

Kjo uebfaqe u krijua në kuadër të projektit "Asistencë për krijimin e planeve të biznesit për NVM-të në Kosovë", financuar nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë së Republikës Çeke. Programi i ndihmës për tregti është pjesë e bashkëpunimit zyrtar të zhvillimit të Republikës Çeke.

© 2017 - Asistencë për krijimin e planeve të biznesit për NVM-të në Kosovë