Manuali i Planit të Biznesit

Ende nuk keni qasje? REGJISTROHUNI

PAMJE

IDEA E BIZNESIT

Faza e parë e çdo zhvillimi të biznesit është prania e idesë.

KËRKIM TREGU

Hulumtimi i detajuar i tregut është pjesë esenciale e çdo zhvillimi të planit të biznesit.

PLANI I BIZNESIT

Plani i suksesshëm i biznesit është një kombinim i hulumtimit tërësor i tregut dhe idesë inovative të biznesit.

ZBATIMI I PROJEKTIT

Faza e fundit është zbatimi i idesë duke përdorur udhëzimet e konceptuara në planin e biznesit.

PËRFITIMET KRYESORE TË PROJEKTIT

  1. Ndikimi pozitiv i zhvillimit të NVM-ve në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës.
  2. Fuqizimi i pozitës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë si dhe rritja e madhësisë së tyre.
  3. T’iu ofrohet pronarëve të bizneseve qasje më e lehtë në platformën e njohurive, që do t'u mundësojë atyre të zbatojnë planifikimin e biznesit.
  4. Ndërtimi i ekosistemit të ndërmarrësisë, fuqizimi i sektorit privat, tërheqja e investimeve të huaja dhe ndërtimi i mjedisit miqësor të biznesit për NVM-të.

Oda Ekonomike e Kosovës

Adresa: Nëna Tereze, Nr. 2010000 PrishtinëRepublika e Kosovës

Uebfaqja: www.oek-kcc.org

Email-i: info@oek-kcc.org

Rreth Uebfaqës

Kjo uebfaqe u krijua në kuadër të projektit "Asistencë për krijimin e planeve të biznesit për NVM-të në Kosovë", financuar nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë së Republikës Çeke. Programi i ndihmës për tregti është pjesë e bashkëpunimit zyrtar të zhvillimit të Republikës Çeke.

© 2017 - Asistencë për krijimin e planeve të biznesit për NVM-të në Kosovë